Early editors of Shakespeare - bibliographies - collections of critical texts - criticism: 16th century - 17th century - 18th century - 19th century - early 20th century - recent criticism - Sh and Gender - linguistics and semantics - translators of Shakespeare - Electronic Shakespeare - libraries and institutions - discussion groups - authorship questions

Shakespeare translated

Shakespeare translations in Europe (general overview)

Albanian - Basque - Breton - Bulgarian - Croatian - Czech - Danish - Dutch - Estonian - Finnish - French - Gaelic - German - Greek - Hungarian - Icelandic - Irish - Italian - Maltese - Latvian & Lithuanian - Norwegian - Polish - Portuguese - Romanian - Russian - Serbian - Slovak - Spanish - Slovenian - Swedish - Turkish - Ukrainian - Welsh
(under construction)


Additions, corrections and help appreciated: webmaster

Shakespeare in Albanian


general sites - translators - sonnets - chronology

Shakespeare on the continent (general chronology) as a separate "sheet"


general sites


Albanian Literature [http://www.albmuzika.com/letersi.htm]

Albanian Literature [http://www.geocities.com/albaland/literature.html]


translators

Kurti, Cezar (Qezar, Quezar)

Antoni dhe Kleopatra, Act VI
bibliography [http://www.geocities.com/cezarkurti/professinf.html]


Noli, Fan. S.

Imzot Fan Noli ishte një njeri shumë i zgjuar dhe një shkrimtar i shkëlqyer. Ndër veprat që Noli na ka lënë pas vlen të përmenden përkthimet e veprave të anglezit William Shekespeare si dhe mëvetësia e Kishës Ortodokse shqiptare. Shqipja e Fan Nolit është shqipe e zhdërvjellët; në shkrimet e tij përzgjedhja e fjalëve është mahnitëse. [http://www.argjiro.net/albi/blue/?book=1&chapter=7]
(Theo)Fan S. Noli (1882-1965) Educated at Harvard, Noli was a writer and Orthodox bishop. He served as prime minister in 1924. He also translated Shakespeare and Cervantes into Albanian.biography (English) [http://www.frosina.org/infobits/bishfan.shtml]


Sonnets


Kurti, Cezar (Quezar, Qezar) (1993)

William Shakespeare's Sonnets, Shkup, 1993.
"Sonete" introduction by Çezar Kurti [http://www.geocities.com/cezarkurti/sheksonetepar.html]
Sonnets in Albanian (Nr. 28, 30, 32, 34, 43, 44, 48, 50, 51, 55, 60, 64, 66, 80, 91, 127, 128, 130, 132, 138, 141, 143, 148, 152, 154 [http://www.geocities.com/cezarkurti/sheksonete.html]

top

chronology

ca. 1960

Fan Noli

1993

Cezar Kurti, Sonnets.


top

 

Shakespeare in Europe

University of Basel, Switzerland
English Seminar
for suggestions, additions, dead links etc. contact
webmaster

navigation with scrollbar

Jan 2007