...

Early editors of Shakespeare - bibliographies - collections of critical texts - criticism: 16th century - 17th century - 18th century - 19th century - early 20th century - recent criticism - Sh and Gender - linguistics and semantics - translators of Shakespeare - Electronic Shakespeare - libraries and institutions - discussion groups - authorship questions

..Shakespeare translated

Shakespeare translations in Europe (general overview)

Albanian - Basque - Breton - Bulgarian - Croatian - Czech - Danish - Dutch - Estonian - Finnish - French - Gaelic - German - Greek - Hungarian - Icelandic - Irish - Italian - Maltese - Latvian & Lithuanian - Norwegian - Polish - Portuguese - Romanian - Russian - Serbian - Slovak - Spanish - Slovenian - Swedish - Turkish - Ukrainian - Welsh
(under construction)

Additions, corrections and help appreciated:
webmaster


Shakespeare in Dutch

general sites - plays - chronology - Sonetten

Shakespeare on the continent (general chronology) as a separate "sheet"

........


general sites

The hypothesis of a Dutch intermediary in the case of both Gryphius and Weise receives some support from the fact that the two comedies by Shakespeare which they adapted are also to be found in Dutch seventeenth century literature. The Pyramus and Thisbe episode from A Midsummer Night's Dream forms the basis of Matthus Gramsbergen's Kluchtige Tragedie of den Hartoog van Pierlepon (1650), and The Taming of the Shrew was reproduced by A. Sybant in alexandrines as De dolle Bruyloft, Bley-eyndend-Spel, in 1654.
Shakespeare on the Continent: His influence on German and Dutch Seventeenth Century Drama The Cambridge History of English and American Literature in 18 Volumes (1907 - 21). Volume V. The Drama to 1642, Part One [http://www.bartleby.com/215/1202.html]

Holland and Scandinavia learned the art of translating Shakespeare from Wieland and Schlegel, and the art of playing him from Schröder. Between 1780 and the end of the century, more than a dozen dramas had appeared in Dutch, but it was late in the nineteenth century before Holland possessed satisfactory and complete translations, namely, those by Abraham Kok (1873 - 80) and Leendert Burgersdijk (1884 - 8). Introduction of Shakespeare into other lands, chiefly through French or German Translations.The Cambridge History of English and American Literature in 18 Volumes (1907 - 21).[http://www.bartleby.com/215/1226.html]

Polak, Johan & Goddijn , Frans. Shakespeare in Nederland [http://www.goddijn.com/pgcols/shake.htm] Examples from Jacob van Lennep, P.C. Hooft, L.A.J.Burgersdijk

van Dijkhuyzen, Jan Frans
A Universal German Classic: Shakespeare in The Netherlands during the Second World War [http://shakespeare.let.uu.nl/kultur.htm]

Kooster, Cees. De Sonetten in/en vertaling [http://home.planet.nl/%7Ekoste327/shakespeare/bibliografie/biblnedver.html] (2006)
Lekens, Frans. Shakespeares Sonetten [http://www.xs4all.nl/~fmlekens/Q1609/vertalingen.htm] (2006)

A virtually complete bibliography of translations up to 1986 can be found in:
R.H. Leek, Shakepeare in Nederland, Walburg Pers, Zutphen, 1988

top


Translations of Plays


Albers, Frank (1999 - 2001)

Koning Lear, Hamlet (de vertaling is gemaakt in opdracht van Het Nationale Toneel Première 1 januari 1999, Theater De Regentes, Den Haag)
Titus AndronicusBarbaz, Louis (around 1800)

Louis Barbaz (naar het Engels van William Shakespeare): Othello of de jaloersche zwart. Zonder plaats: Zonder jaar (ongeveer 1800)


Bindervoet, Erik (2000)

Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes: De Tragedie van Hamlet


Boddaert, P. (1800)

Macbeth : treurspel (translated from Ducis' French version of 1784)
Macbeth : treurspel / [van W. Shakespeare] ; gevolgd naar het Fransch van Ducis door P. Boddaert. - Te Amsterdam : by de wed. J. Doll, 1800.


Boonen, Johan

Midzomernachtsdroom


Brunius, B. (1781-82)

Tooneelspelen. Naar het Engelsche en het Hoogduitsche vertaald door B. Brunius. Amsterdam: 1781- 1782.
De eerste vertalingen van Shakespeare's stukken verschenen hier in 1778, namelijk van 'Hamlet' en van 'The merry wives of Windsor'; maar dan zouden in weinige jaren ook vele andere volgen, ten deele te danken aan den ijver van B. Brunius.
de vrijwording der letteren 1780-1830. [http://www.dbnl.org/tekst/wink002ontw06/wink002ontw06_001.htm]


Burgersdijk, Leendert Alexander Johannes (1877-1888)

1st complete prose translation
begon zijn Shakespeare-vertaling in 1877, en in 1888 verscheen zijn Nederlandse Shakespeare in twaalf delen. Al in 1879 had hij de SONNETTEN van Shakespeare in een afzonderlijke uitgave gepubliceerd.
Polak, Johan & Goddijn , Frans.
Shakespeare in Nederland [http://www.goddijn.com/pgcols/shake.htm]
Burgersdijk (1828-1900)
Biografie [http://www.sobd.org/bekende_personen.htm#L.A.J.%20Burgersdijk,%201828-1900]

Cornelis W. Schoneveld, Sea-Changes, Studies in Three Centuries of Anglo-Dutch Cultural Transmission, Rodopi, Amsterdam, 1996, Chapter 10: "Dr. L.A.J. Burgersdijk (1828-1900), Translator of Shakespeare", pp. 164-189.


de Cambon, M. G. (geb. Van der Werken) (1791)

Koning Lear : treurspel in vyf bedryven / gevolgt naar het Fransch, door M. G. de Cambon gebooren Van der Werken. - 2de dr.. - In 's Gravenhage : by J. C. Leeuwenstyn, 1791.
(translated from Ducis' French version of 1783)


Claus, Hugo (1981-93)


Een winters verhaal
(1981) Hamlet (1986) Zomernacht. (A Midsummer-night's Dream) 1991, Koning Lear (1993)
Hugo Claus (geb. 1929)
Biografie [http://pcger46.uia.ac.be/homepage.htm]


den Brabander, Gerard (Jan Gerardus Jofriet) (1900-1968)


Een Midzomernachtdroom, tweede oplage, Amsterdam, van Kampen, 1959


Hawinkels, Pé

Petrus Hermandus Hubertus Hawinkels (1942-1977)
Biografie [http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/Index/bwn2/hawinkels]


Henkes, Robbert-Jan (2000)

Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes: De Tragedie van Hamlet


Holst, A. Roland (1929)

Richard III : treurspel


Holtrop, T. E. (1925, 28)
Julius Caesar
T. E. Holtrop. - Snits, 1928
Hamlet, prins fen Denemarken; 1925.


Jonk, Jan

Julius Caesar, Coriolanus, Cymbeline, Driekoningenavond, Eind goed, al goed, Hamlet, Het katje getemd, Klucht der vergissingen (Com. Err.), Koning Hendrik IV 1, 2; Koning Hendrik V, Koning Hendrik VI, 1; Macbeth, De koopman van Venetië Midzomernachtsdroom, Romeo en Juliet
Jan Jonk (geb. 1943): de vertaling wil een correct Nederlands zijn in al zijn schakeringen, van kerk tot kroeg, van hof tot schutting, van bed tot bordeel.
[http://www.janjonk.nl/index.html ]


Kok, Abraham (1873 - 80)

Shakespeare en zijne werken, door A.S. Kok, Amsterdam, 1880
Koning Lear : treurspel / William Shakespeare ; vert. [uit het Engelsch] en toegel. door A.S. Kok. - Amsterdam : Funke, [1875]
Macbeth : treurspel / van William Shakespeare ; vert. [uit het Engelsch] en toegel. door A.S. Kok. - Amsterdam : Funke, [1872]


Komrij, Gerrit (1988, 89)

Romeo en Julia (1988), Pericles (1988) Koning Lear (1989); Timon van Athene. (1995)
Gerrit Komrij
(geb. 1944) Biografie [http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/2249/komrijgerrit.html]


Koster, Edward

Antonius en Cleopatra, vert. Edward B. Koster, uitg. Johan Pieterse, stoomboekdrukkerij H. Germs
Coriolanus, treurspel, vertaald door Dr. Edward B. Koster, Wereldbibliotheek
De Koopman von Venetie (The Merchant of Venice)
drama in vijf bedrijven, vertaling van Dr. Edward B. Koster, Wereldbibliotheek


Lanoye, Tom (1998,2002)

Ten Oorlog (Shakespeare's History Plays 1998) King of Pain (2002)

Leopold, J. H.

His translation is lost.
Eén liedje uit CYMBELINE, verleidelijk schoon, is in Leopolds nalatenschap overgeleverd

Polak, Johan & Goddijn , Frans. Shakespeare in Nederland [http://www.goddijn.com/pgcols/shake.htm]


Nijhoff, M. (1930)

Storm : een spel van tooverij / door William Shakespeare ; vert. [uit het Engelsch] door M. Nijhoff. - Brussel [etc.], 1930


Perceval, Luk & Tom Lanoye (1998, 2002)


Ten Oorlog (Shakespeare's History Plays 1998) King of Pain (2002)


Straat, E. (1960)

Liefde's loze les, toneelspel in vijf bedrijven, 1e druk, 1960, Literaire pocketserie no. 37, vertaling Mr. E. Straat


Sybant, Abraham (1654)


De Dolle Bruyloft (1654) van Abraham Sybant, de eerste vertaling van De Feeks in het Nederlands, en daarbij nog de eerste onbetwiste vertaling van Shakespeare in de Lage Landen.
cf. Ton Hoenselaars, Recensie: "The Taming of the Shrew": Texts and Contexts, ed. Frances E. Dolan (Boston and New York: Bedford Books, 1996) [http://shakespeare.let.uu.nl/taming.htm]


Uylenbroek, P. J. (1775, 1802)

1775 Romeo and Juliet' (in prose, translated from
Jean-François Ducis' French version of 1772)
Othello, of De moor van Venetiën : treurspel / [W. Shakespeare] ; het Fransch van Ducis vry gevolgd door P. J. Uylenbroek. - 3e dr.. - Amsterdam, 1802
(in prose, translated from
Jean-François Ducis' French version of 1792)


van Lennep, Jacob (1852, 1854)

Jacob van Lennep (1802-1868) en korte biografische schets [http://www.niwi.knaw.nl/elecpubl/vlennep/bio.htm]
n 1852 gaf hij eene 'wat ingekorte' bewerking van Shakespeare's Romeo en Julia, in 1854 van Otello.
[
http://www.dbnl.org/tekst/jonc003gesc06/jonc003gesc06_004.htm]


van Looy, Jacobus (1900-25)

Macbeth (1900) Hamlet (1907), Romeo en Julia (1910), Naar het u lijkt (1915), Midzomernachtsdroom (1925), De koopman van Venetië (niet gepubliceerd) (1925)
Jacobus von Looy (1855-1930):
Bi(bli)ografie [http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/2249/looyvanjacobus.html]


Voeten, Bert (1959 - 66)

Hamlet. Prins van Denemarken (1959) De koopman van Venetië. (1959) Troilus en Cressida. (1959) De getemde feeks (1962) Hendrik IV. Eerste deel. (2e druk, 1966).
Bert Voeten (1918-92) Bi(bli)ografie [http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/2249/voetenbert.html]


Vos, Jan (1638, 41)

Jan Vos: Aran en Titus of Wraak en Weerwrak, (more than 30 editions till 1726)
Jan Vos' Aran en Titus (1641) Review by Ton Hoenselaars en Kristine Steenbergh [http://shakespeare.let.uu.nl/ARAN&TITUS.htm]


Zubli, Justus (1790)


Hamlet : treurspel / [van W. Shakespeare] ; gevolgd naar het Fransche [van Ducis] door Ambrosius Justus Zubli. - 2de dr.. - Amsteldam, 1790.
(translated from Ducis' French version of 1769)

top

Early Dutch Translations (chronological)

1621

Adriaen Van den Bergh (Utrecht) : Titus Andronicus (lost)

1638

Jan Vos: Aran en Titus of Wraak en Weerwrak, (more than 30 editions till 1726)

1641

First performance of Aran en Titus of Wraak en Weerwrak in Amsterdam

1650

Matthus Gramsbergen: Kluchtige Tragedie of den Hartoog van Pierlepon (Pyramus and Thisbe-episode from Midsummer Night's Dream)

1654

A. Sybant De dolle Bruyloft, Bley-eyndend-Spel, (Taming of the Shrew)

1775

Uylenbroek, P. J. Romeo and Juliet (1775) (translated from Ducis' French version of 1772);

1781-82

B. Brunius. Tooneelspelen. Naar het Engelsche en het Hoogduitsche vertaald

1790

Ambrosius Justus Zubli: Hamlet : treurspel / (translated from Ducis' French version of 1769)

1791

M. G. de Cambon ( geb.Van der Werken). Koning Lear : treurspel in vyf bedryven (translated from Ducis' French version) (translated from Ducis' French version of 1783)

1800

P. Boddaert: Macbeth : treurspel (translated from Ducis' French version of 1784)

1802

Uylenbroek, P. J. Othello, of De moor van Venetiën (naar het Frans / Engels van Jean-François Ducis ) (translated from Ducis' French version of 1792)

1852-54

Jacop van Lennep, Romeo en Julia (1852), Otello (1854 )

1873-80

Abraham Kok

1874-88

Leendert Burgersdijk

1900-25

Jacobus van Looy: Macbeth (1900) Hamlet (1907), Romeo en Julia (1910), Naar het u lijkt (1915), Midzomernachtsdroom (1925), De koopman van Venetië (niet gepubliceerd) (1925)

1915

Gerard den Brabander Naar het U lijkt, 1915;

1959-66

Bert Voeten Hamlet. Prins van Denemarken (1959) De koopman van Venetië. (1959) Troilus en Cressida. (1959) De getemde feeks (1962) Hendrik IV. Eerste deel. (2e druk, 1966).


top

Sonetten:

Good websites for Dutch translations:
Kooster, Cees. De Sonetten in/en vertaling [http://home.planet.nl/%7Ekoste327/shakespeare/bibliografie/biblnedver.html] (2006)
Lekens, Frans. Shakespeares Sonetten [http://www.xs4all.nl/~fmlekens/Q1609/vertalingen.htm] (2006)

P.C. Boutens (1968)
Boutens vertaalde achtendertig van de honderdvierenvijftig sonnetten
Polak, Johan & Goddijn , Frans. Shakespeare in Nederland [http://www.goddijn.com/pgcols/shake.htm]
[http://home.planet.nl/%7Ekoste327/shakespeare/bibliografie/biblnedver.html] (2006


Burgersdijk (1879)
begon zijn Shakespeare-vertaling in 1877, en in 1888 verscheen zijn Nederlandse Shakespeare in twaalf delen. Al in 1879 had hij de SONNETTEN van Shakespeare in een afzonderlijke uitgave gepubliceerd.
Polak, Johan & Goddijn , Frans. Shakespeare in Nederland [http://www.goddijn.com/pgcols/shake.htm]
online at: [http://www.xs4all.nl/~fmlekens/Q1609/vertalingen.htm]

Cornelis W. Schoneveld, Sea-Changes, Studies in Three Centuries of Anglo-Dutch Cultural Transmission, Rodopi, Amsterdam, 1996, Chapter 10: "Dr. L.A.J. Burgersdijk (1828-1900), Translator of Shakespeare", pp. 164-189


Claus, Hugo (1986)
Sonnetten


de Bruin, Guido (2006)
[
http://www.uitgeverij-p.be/poezie/7-klas/7012.htm] (2006)

Decroos, J. (1930)

J. Decroos (vert.) Shakespearefs Sonnetten. Kortrijk: Steenlandt.
Eerste integrale Vlaamse vertaling.
[http://home.planet.nl/%7Ekoste327/shakespeare/bibliografie/biblnedver.html] (2006)


de Roy van Zuydewijn, H.J. (2001)
De Sonnetten (2001) An interview with de Roy van Zuydewijn (with some examples) [http://shakespeare.let.uu.nl/ZUYDEWIJN.htm]


Jonk, Jan (1983-2000)
1983: publicatie vertaling Shakespeare's Sonnetten (Tabula, Amsterdam); online [http://www.janjonk.nl/]
Venus en Adonis, vertaald door Jan Jonk (2000)


Kok, A. S. (1859)
Eerste bekende vertaling van een aantal sonnetten (17, 18, 196), 29, 33, 54, 90, 95, 100, 109 plus eLeLn uit The Passionate Pilgrim) [http://home.planet.nl/%7Ekoste327/shakespeare/bibliografie/biblnedver.html] (2006)


Messelaar, Gerard (1958)
Gerard Messelaar (vert.) De sonnetten van Shakespeare. Den Haag: Bert Bakker.
Eerste naoorlogse vertaling. Messelaar wordt door Van Elden in diens voorwoord beschuldigd van plagiaat. Versteigen, Peter (1993)
[http://home.planet.nl/%7Ekoste327/shakespeare/bibliografie/biblnedver.html] (2006)

Moulijn-Haitsma Mulier, H. (1923)
H. Moulijn-Haitsma Mulier (vert.) Shakespeare: 50 sonnetten. Bussum: Van Dishoeck.
Vertaling van sonnetten 1-9, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 29, 33, 35-37, 47-51, 54-56, 61, 65, 66, 73, 75-77, 81, 90, 91, 97, 102, 109, 116, 117, 128, 132, 145, 150.
[http://home.planet.nl/%7Ekoste327/shakespeare/bibliografie/biblnedver.html] (2006)


van Elden, Willem (1959)
Willem van Elden (vert.) Shakespeares sonnetten. Den Haag: Boucher.
[http://home.planet.nl/%7Ekoste327/shakespeare/bibliografie/biblnedver.html] (2006)

van der Krogt, Arie
examples (1, 2, 15, 18, 29, 60, 66, 116) [http://www.arievanderkrogt.nl/]


1993: Sonnetten Verschenen bij het chique Van Oorschot en voorzien van een uitgebreide inleiding, en per gedicht een extra prozaparafrase plus beknopt commentaar.[http://www.vanoorschot.nl/?isbn=9028240098]


Verwrey, Albert (1933)
volledige vertaling
online at: [http://www.xs4all.nl/~fmlekens/Q1609/vertalingen.htm]
Polak, Johan & Goddijn , Frans. Shakespeare in Nederland [http://www.goddijn.com/pgcols/shake.htm]

top

.


Early editors of Shakespeare - bibliographies - collections of critical texts - criticism: 16th century - 17th century - 18th century - 19th century - early 20th century - recent criticism - Sh and Gender - linguistics and semantics - translators of Shakespeare - Electronic Shakespeare - libraries and institutions - discussion groups - authorship questions

...


 

Shakespeare in Europe

University of Basel, Switzerland
English Seminar
for suggestions, additions, dead links etc. contact
webmaster

navigation with scrollbar

October 2007